„Chwila z książką” Drukuj

Problem czytelnictwa wśród uczniów w dobie Internetu jest trudnym do rozwiązania dla nauczycieli bibliotekarzy, czy nauczycieli języka polskiego. Większość uczniów niechętnie sięga po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać streszczenie. Motywowanie uczniów do czytania jest trudne.

W związku z tym bibliotekarki szkolne: Joanna Gruszczyńska i Hanna Matyaszczyk postanowiły 29 listopada br.  przeprowadzić projekt pt. „Chwila z książką”. Celem, którego była promocja czytelnictwa i zachęcenie uczniów do wypożyczenia książek
z księgozbioru naszej biblioteki oraz zaangażowanie w projekt całej społeczności szkolnej. Inicjatywa mogła być przeprowadzony dzięki włączeniu się nauczycieli
w jej realizację. Polegała na czytaniu na czwartej godzinie lekcyjnej fragmentów książek zakupionych w ramach programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Niektórzy nauczyciele czytali książki na kolejnych zajęciach, a Pani Joanna Chłopkowska również następnego dnia. Wszystkim nauczycielom, serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu, bez ich pomocy  nie mógłby być zrealizowany. Dzięki „Chwili z książką” wzrosło  zainteresowanie uczniów księgozbiorem biblioteki, a to oznacza, że cele zostały osiągnięte. Mamy nadzieję, że wszystkim podobał się ten dzień, możliwe, że wkrótce  projekt zostanie powtórzony.
Joanna Gruszczyńska