Egzamin gimnazjalny Drukuj

Uczniowie klas trzecich rokrocznie mierzą się z Egzaminem Gimnazjalnym. W tym roku do egzaminu przystąpiło 120 uczniów. W tym roku egzamin odbył się w dniach 18-20 kwietnia.

W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z przedmiotami humanistycznymi. W pierwszej części pisali test z historii i wos, w drugiej części  test z języka polskiego. Drugiego dnia odbył się test przyrodniczy i matematyczny. W dniu trzecim sprawdzano znajomość języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki tegorocznych testów ogłoszone zostaną 17 czerwca.